Fang ahn zo levve

Fang ahn zo levve, janz ejal wie dat jeiht

Un denk ahn dich, weil et sons keiner deiht

Du häs vell ze lang net op

Ding innere Stimm jehoot 

Fang ahn zo levve, suns küss du ze koot

 

Schnapp dir e Mopped un nix wie erus

En nem Käfig us Aldaach hält et keiner lang us 

Lääv et Levve, jlöcklich un beständisch

Denn du bes länger duut als lebendig

 

Fang ahn zo levve, janz ejal wie et jeiht …

 

Un es irjendwann ding Zick dann am Engk 

Bes dohin häss du et allein en ding Häng

Et letzte Hemp hätt kein Täsch 

Em Himmel kannst du dir nix koofe 

Dröm stell dich op ding Fööss, fang ahn zo loofe

 

Fang ahn zo levve, janz ejal wie et jeiht …


ЯUMTREIBER

Regiofolk –  ehrlich, handgemacht erzählt Geschichten aus dem Leben und alte Legenden aus unserer Heimatregion

Teilen

Empfehlt uns euren Freunden

Wir freuen uns auf Euch

 Partner, Freunde & Förderer

Generalagentur Rolf Zick


Endorsments